Sukuseura Marttunen ry:n perustaminen ja vuoden 1978 sukujuhla

Suuri suku koolla Sulkavankoskella 1978. Mukana olivat kaikki elossa olevat Marttusen sisarukset, poissa olivat Alpo (k. 8.7.1961) ja Aaro (k. 26.8.1974).

 

Sukukokous 8.-9.8.1987   Sulkavankoskella.

 

Edellisessä sukokouksessa päätetty rekisteröinti todettiin nyt suoritetuksi ja yhdistysrekisteriin oli hyväksytty Sukuseura Marttunen r..y. 23.9.1985 sukukokouksen päättämin säännöin.

Suvun vaiheiden selvittäminen on aloitettu ja pienimuotoista tutkimusta on suoritettu sekä Vanha-Tuusjärven ajoilta että siitä taaksepäin. Suvun vanhoja valokuvia ryhdyttiin keräämään arkistoitaviksi.

Ensimmäinen sukujuhla 1978. Perustetaan Sukuseura Marttunen ry.
Sukuhaarat esittäytyvät: Aunen sukua koolla.
Aaron perhettä.
Alpon perhettä.
Aimon perhettä.
Ainin perhettä.
Hilkan perhettä.
Anna-Liisan perhettä koolla.
Aaten perhettä.
Jalmari esittelee perhettään.
Antti esittelee perhettään.
Annikin perhe.
Allin perhettä.
Kaijan porukka.
Maija surullisena kertoo, että hänen lapsensa eivät ehtineet tulla sukujuhlaan.
Maija iloisena juttelee Marjan kanssa. Taustalla Salli.
Antti pitää puhetta Marttusten sukuhaudalla.

Vuonna 1981 pidettiin sukukokous Sulkavankoskella.

Sukukokousten ja -sukujuhlien paikkana toimi Sulkavankoski vuoteen 2001 asti. Juhlat olivat kaksipäiväisiä, Ensimmäisenä päivänä, lauantaina, oli aikaa seurustelulle, ohjelmaesityksille, peleille, saunomiselle. Pitkämatkaisista  useat yöpyivät Sulkavankoskella. Sunnuntaina kokoonnuttiin Julia ja Hjalmar Marttusen haudalle ja Jumalanpalvelukseen Heinolan maaseurakunnan kirkolle. Jumalanpalvelukset toimitettiin ”omin voimin”: Saarnan piti ja liturgina toimi joku suvun papeista, suvun komea kuoro esiintyi ja olipa kanttori-urkurikin omasta takaa.

 

Lounaan jälkeen suku kokoontui sukukokoukseen ja -juhlaan.  Varsinaisen ssääntömääräisen kokouksen lisäksi oli  monipuolista ohjelmaa, usein lasten esityksiä ja paljon musiikkia. Seura tarvitsi toimiakseen varoja, ja niin järjestettiin aina huutokauppoja, arpajaisia, myyjäisiä.

 

Suvun ensimmäisen polven puuhanaisia on kiittäminen suurista talkoorupeamista Sulkavankoskella. Kaikki tarjoilu oli omasta takaa, ja kahden päivän muonitukset kahveineen oli puuharouville suuri urakka. Näin saatiin kuitenkin osallistumismaksut juhliin kohtuullisiksi ja suurperheillekin oli mahdollista tulla mukaan juhliin.

 

Sukukokous 21.-22.7.1984 Sulkavankoskella

 

 

Vuoden 1984 tapaamisessa suku päätti sukuseuran rekisteröimisestä. Sukuneuvosto, asiantuntijanaan suvun juristijäsen Raino Marttunen, oli valmistellut seuralle säännöt, jotka hyväksyttiin ja päätettiin viedä yhdistysrekisteriin. Sukuseuran nimeksi päätettiin keskustelun jälkeen SUKUSEURA MARTTUNEN ry. Haluttiin suvun nimen olevan seuran nimessä taivuttamattomassa perusmuodossa.

 

Hanketta valmistellut sukuneuvosto evästi sukua ja uutta sukuneuvostoa seuraavin sanoin:

”Marttusen elinvoimainen suku tuskin tarvitsee virallista rekisteröimistä pitääkseen laumaa väkinäisesti koossa. Toimenpide antanee ryhtiä toiminnalle ja velvoitteita koota ja taltioida tietoa suvun aikaisemmista vaiheista sekä voimaa ja mahdollisuuksia säilyttää arjessa ja juhlassa aitomarttuslainen henki.”

 

Sulkavankoskella oli v. 1987 mukana kymmenen sisarusta. Kuvassa vasemmalta Aini, Anna-Liisa, Aune, Aate, Annikki, Jalmari, Hilkka, Kaija, Maija ja Alli. Kuvasta puuttuu tuolloin elossaolleista sisaruksista Antti.