Sukujuhla 1990

Marttusen sisarukset sukujuhlassa 1990

Sukukokous 11.-12.8.1990 Sulkavankoskella

 

Kyösti Hämäläinen on jatkanut ”pienimuotoista sukututkimusta”. Usein esillä ollut suvun tämänhetkisen tilanteen kartoitus on alkanut, ja sukuhaaroille on toimitettu henkilötietolomakkeita  tietojen keräämistä varten.

 

Sukuneuvoston tärkeänä yhteenkuuluvuutta lisäävänä tekijänä on edelleen jäsenten muistaminen merkkipäivinä ja kuolintapausten yhteydessä.

 

Sulkavankosken tapaamiseen oli järjestetty suvun jäsenten käsityö- ym. näyttely  Kyösti Hämäläinen esitteli sukututkimuksen tämänhetkistä tilannetta ja tuloksia. Tuula Hatakka toimi päivien juontaja-vetäjänä.

 

Sunnuntaina 12.8. vietettiin Hjalmar Marttusen syntymän 100-vuotismuistotilaisuutta haudalla. Muistosanat esitti Jalmari Marttunen.

 Hj. Marttunen syntyi 17.9.1990 ja kuoli 50 vuotta täytettyään 2.11.1940.