Sukujuhla 1999

Marttusen sisarukset puolisoineen vanhempiensa Valmi ja Julia Marttusen haudalla 1999.

Sukukokous 31.7.-1.8.1999 Sulkavankoskella

Tapaamisen ensimmäisenä päivänä järjestettiin vierailu vaihtoehtoisesti Vanha-Tuusjärvellä tai Merjeslammilla. Aate Marttunen esitteli Vanha-Tuusjärven kartanomiljöön ja Jarimatti Marttunen Merjeslammen nykyistä  toimintaa ja tiloja.

Sunnuntain saarnan piti kirkossa serkuksista Heikki Marttunen ja liturgina toimi Ahti Peltonen.

Sukuseura oli teettänyt sukuviirin, jota lahjoitetaan rintaperillisille. Sukukokous päätti ehdotuksen mukaan perustaa Julia ja Hjalmar Marttusen stipendin, jonka sukuneuvosto voi myöntää anomuksesta alle 25-vuotiaalle suvun jäsenelle.

Jokaisesta sukuhaarasta pyritään saamaan aikaiseksi sukuhaarakansio, joka tulisi sisältämään sukuhaaraan sisältyvää materiaalia sukukokousten osallistujille ja jälkipolville tutustumista varten.