Sukujuhla 2008

Sukujuhlaväkeä Merjeslammilla 2008

 Sukuseuran 30-vuotisjuhlaa vietettiin Merjeslammin miljöössä Imjärvellä.

Suku kokoontui 9. elokuuta 2008 Merjeslammilla muistelujen, pirteän ohjelman ja seurustelun merkissä. Paikalla oli yli 130 "jälkimarttusta" tai sukuun naitua. Kaikista 14:stä sukuhaarasta oli vaihtelevan kokoinen edustus, kauimmaiset osanottajat Saksasta. Tilan isäntänä on Jarimatti ja vanhaa päätaloa asuttaa vanha isäntä Hannu Marttunen puolisoineen.

Sukujuhlassa Kalervo Peltonen luki laatimansa mielenkiintoisen  historiikin ja Merjeslammin nuoret esittivät hauskaa estradiojelmaa. Juhlassa oli mukana viidennen sukupolven ensimmäinen. Alpon Tuulan Annen Tanja oli tuonut juhlaan Rasmus-vauvan, sukunimeltään Rautanen isänsä Tommin mukaan.

Sukuseuran sääntöjä päätettiin tarkistaa ja laatia ajantasaistettu luettelo suvun jäsenistä. Jatkossa sukuseuraan esitetään kuuluviksi suvun jäsenmaksustaan huolehtineet jäsenet.

Ennen Merjeslammilla pidettyä juhlaa sukua kokoontui haudoilla, jossa muistohartauden piti Heikki Marttunen.

Vanhempiensa haudalla 2008: Alli, Aate, Annikki ja Kaija
Kalervo Peltonen 2009.

Sukuseura Marttunen r.y:n sääntömääräinen kokous 2008

 

Sukuseura Marttunen r.y:n sääntömääräinen sukukokous järjestettiin Merjeslammilla 9.8.2008. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sukuneuvoston puheenjohtaja Jyrki Marttunen ja sihteeriksi Armi Pusa.

 

Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus, minkä yhteydessä käytiin keskustelua sukuseuran jäsenyydestä ja jäsenmäärästä. Rahastonhoitaja Maila Laineen mukaan maksaneita jäseniä oli 63. Monissa sukuhaaroissa ei ollut ainuttakaan maksanutta henkilöä. Sukuun kuului 7.8.2008 valmistuneen sukuluettelon mukaan 413 henkilöä, joista täysi-ikäisiä oli 288 ja suoraan Julia ja Hjalmar Marttusesta polveutuvia 305.

 

Toimintakertomusta koskevassa keskustelussa nostettiin esiin puutteet täysi-ikäiseksi tulevien suvun jäsenten aktivoinnissa suvun jäsenyyteen sekä kotisivujen kehittämisessä; molemmat oli asetettu tavoitteiksi toimintasuunntelmassa.

 

Rahastoinhoidon osalta keskustelua herätti se, että taloudenpidosta ei ollut kirjallista rapottia, vaan siitä saatiin vain suullinen selvitys. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin sekä sukuneuvostolle että tilivelvollisille.

 

Uuden sukukirjan laatimista koskevassa keskustelussa pohdittiin sitä, tulevatko kotisivut korvaamaan sukukirjan. Kokous päätyi kuitenkin siihen, että myös kirja tulee toteuttaa. Kokous päätti valtuuttaa sukuneuvoston perustamaan toimikunnan sukukirjan toteuttamisen eteenpäin viemiseksi.

 

Sukuseuran sääntöjen muuttamisen välttämättömyydestä oltiin kokouksessa yhtä mieltä. Kokous päätti valtuuttaa sukuneuvoston valmistelemaan uudet säännöt käyttäen asiantuntija-apuna Raino Marttusta.

 

Kotisivujen toteuttaminen annettiin sukuneuvoston tehtäväksi. Tuuli Pitkänen lupasi huoltehtia teknisestä toteutuksesta.

 

Täysi-ikäiseksi tulevien suvun jäsenten muistamiseksi Salli Parikka lupasi suunnitella kortin sukuseuran käyttöön.

 

Kokouksessa päätettiin myös, että sukujuhlien arpajaisista tulleet rahat käytetään stipendeihin. Stipendiä haetaan sukuneuvostolta, joka myös päättää stipendin saamisesta. Stipendit jaetaan seuraavassa sukukokouksessa.