Sukukokous 2010

 

Ylimääräinen sukukokous 2010

 

Ylimääräinen sukukokous kutsuttiin koolle 23.5.2010 käsittelemään sääntöjen muutosta. Kutsu kokoukseen lähetettiin henkilökohtaisella kirjeellä kaikille niille suvun jäsenille, jotka olivat maksaneet sukuseuran jäsenmaksun edes joskus vuodesta 1999 lähtien. Kokous valitsi sukukokouksen puheenjohtajaksi Lea Pulkkisen ja sihteeriksi Anssi Hatakan. Kokous pidettiin Heinolan Rievelin Mutkassa. Paikka oli valittu sen vuoksi, että sitä katsastettiin seuraavien sukupäivien pitopaikaksi. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin ja päätettiin selvittää Villähteen nuorisoseuratalon, Pyrylän, käytettävyyttä sukupäivien pitopaikkana.

 

      Esityksen uusiksi säännöiksi oli valmistellut esittelijäneuvos Raino Marttunen Sukuseurojen Keskusliiton mallisääntöjä noudattaen. Uudet säännöt määrittelevät entistä täsmällisemmin muun muassa jäsenyyttä koskevia asioita. Jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Valmi Hjalmar Marttusesta polveutuva 18 vuotta täyttänyt henkilö ja tällaiseen henkilöön avioliiton kautta liittynyt. Avopuolisot voidaan hyväksyä jäseniksi sillä perusteella, että he ovat kiinnostuneita sukuseuratoiminnasta. Jäsenyys raukeaa, jos jäsenmaksua ei ole maksettu kahdelta peräkkäiseltä kolmivuotiskaudelta. Sukuseuran kokouksissa äänivaltaisia ovat vain jäsenmaksunsa maksaneet sukuseuran jäsenet.

     Sukuseuran tehtävänä on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi se muun muassa järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

     Merkittävä muutos sääntöihin on, että uusien sääntöjen mukaan varsinainen sukukokous valitsee hallituksen eli sukuneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän lisäkseen hallitukseen kuuluu yhdeksän muuta jäsentä ja kolme varajäsentä. Näitä valittaessa tulee pyrkiä eri sukuhaarojen ja -polvien mukanaoloon hallituksessa. Vanhojen sääntöjen mukaan sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tällöin voi jäädä epäselväksi, kuka on sukukokouksen jälkeen sukuneuvoston kokouksen kokoonkutsuja. Näin kävi edellisen, vuonna 2008 pidetyn sukukokouksen jälkeen sukuneuvoston toiminnan ollessa keskeytynyt lähes vuoden ajaksi.

      Sukukokous hyväksyi uudistetut säännöt yksimielisesti ja velvoitti sukuneuvoston toimittamaan uudet säännöt Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) hyväksyttäväksi.

       Sukukokouksessa käsiteltiin myös sukupäivän järjestämistä vuonna 2011 sekä arkistonhoitajan valintaa pitkäaikaisen arkistonhoitajan Kyösti Hämäläisen poismenonsa johdosta. Arkistonhoitajaksi valittiin Maila Laine.