Sukujuhlat

”Marttusen sodankäynyt veljessarja alkoi 1960-70 luvuilla  jo harveta, nouseva polvi aikuistua, hajaantua ja lisääntyä. Marttusista kauimmaiset ovat siirtyneet Ambomaalle asti.

 

Viime vuosikymmenen aikana ihmiset urbanisoituneessa Suomessa alkoivat yleensäkin kiinnostua alkuperästään, juuristaan. Niin Marttusetkin.

 

Pelko pohjalaisen perinteen ja Vanha- Tuusjärven hengen katoamisesta kokosi sisarusparven jälkeläisineen yhteen Heinolan maaseurakunnan kesäkodille Sulkavankoskelle ensimmäisen kerran vuonna 1978. Jo tällöin huomattiin, että yhdessäolo aitomarttuslaisessa hengessä vastasi piilleeseen tarpeeseen ja  että kokoontuminen oli muodostuva traditioksi. Kokoontumistahdiksi sovittiin joka kolmas vuosi.”

                                                   Kalervo Peltonen Itä-Hämeessä 1984