Puheenjohtajan terveiset

Tuntematon tiedostomuotoPuheenjohtajan terveiset_03_07_2014.rtf (42 kB)
Tietoa tulevista sukupäivistä ja katsaus sukuneuvoston toimintakauteen 2011-2014

Puheenjohtajan terveiset 20.6.2013

 

Uutisia sukuneuvoston kokouksesta 25.5.2013:

 

1.      Sukupäivät 2014 ja samalla sukuseuran sääntömääräinen kokous järjestetään lauantaina 2. elokuuta 2014 Saksalan seikkailukeskuksessa Heinolassa yhden päivän mittaisena tilaisuutena. Päivä päätetään saunomiseen rantasaunassa. Seikkailukeskuksessa on tiloja myös yöpymiseen. Sukutapaamisen suunnitteluryhmän puheenjohtajana on Mika Marttunen. Jäseniksi päätettiin kutsua sukuneuvoston jäsenet: Miika Marttunen, Raino Marttunen, Juho Orpana, Lea Pulkkinen, Matias Pusa ja Salli Wahlberg.  Sukupäivillä järjestetään liikunnallista ohjelmaa kaikenikäisille. Muusta ohjelmasta (lasten ja nuorten esitykset, ym.) toivotaan ehdotuksia, joita voi tehdä suunnitteluryhmän jäsenille. Lisää tietoa sukutapaamisesta annetaan myöhemmin, kunhan suunnitelmat etenevät.

 

2.      Sukuneuvoston sihteeri Anssi Hatakka on saanut sotilasasiamiestehtävään liittyvän nimityksen Turkkiin kesästä 2014 alkaen. Annsi on pyytänyt vapautusta sukuneuvoston sihteerin tehtävästä valmistautuakseen uuteen työhönsä. Sukuneuvosto valitsi Matias Pusan jatkamaan sihteerin tehtävässä sukukokoukseen 2014 asti. Kiitokset Anssille hyvästä sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

3.      Salli Wahlberg on suunnitellut hauskan Laulavat Marttuset –kortin, joka esittää  Marttusen sisarussarjaa 14 laulavana lintuna puun oksilla. Kaksipuolisen kortin hinta on 2 euroa. Sitä voi käyttää tavanomaisten korttien asemesta mihin tahansa tarkoitukseen, mutta erityisesti onnitteluihin suvun piirissä. Korttien hankkimisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Matias Pusaan (matskupu@gmail.com)

 

4.      Sukuristeily Vesijärveltä Vääksyn kanavan kautta Päijänteelle järjestetiin 15.6.2013. Risteilyyn osallistui 62 henkilöä. Ilma oli kaunis ja sopivan tuulinen vesillä oloa varten, ruoka oli hyvää ja mielialat olivat iloiset. Risteily oli kaikkiaan hyvin onnistunut. Kiitokset Olli Hämäläiselle järjestelyistä ja Risto Marttuselle risteilyn isäntänä toimimisesta.

 

5.      Sukuseuran jäsenmaksun kolmivuotiskaudelta 2012-2014 on maksanut 58 henkilöä. Jäsenmaksuilla sukuseura tukee suvun yhteisiä tapahtumia erityisesti lasten ja nuorten osallistumisen mahdollistamiseksi. Jäsenmaksuasi odotetaan tilille: FI40 1007 3006 1033 32. Jos et muista, oletko jo maksanut, niin kysy Olli Hämäläiseltä (rahastonhoitaja.marttunen@nic.fi).

 

 

Rentouttavaa kesälomaa kaikille.

 

Lea Pulkkinen, pj.

Puheenjohtajan terveiset 2.5.2012

Sukuneuvoston kokous pidettiin Pekka Marttusen toimitiloissa Lahdessa 14. huhtikuuta 2012.  


Kokouksessa valmisteltiin seuraavia asioita:

Marttusten liikuntapäivä 11.8.2012
Päätettiin järjestää Juho Orpanan valmistelutyön pohjalta Marttusten liikuntapäivä lauantaina 11.8.2012 Saksalan seikkailukeskuksessa, osoite Viilajärventie 199, Heinola  (http://www.seikkailukeskussaksala.com/).

Saksalassa on mahdollisuus järjestää monenlaista toimintaa pelkällä perusosallistumismaksulla ja siellä voi osallistua myös maksulliseen toimintaan, joka tilataan etukäteen. Liikuntapäivästä laaditaan erillinen tiedote, josta käy ilmi maksullisen toiminnan vaihtoehdot.

 • Perusosallistumismaksu kouluikäisiltä ja sitä vanhemmilta on 5 euroa.
 • Ilmoittautuminen maksulliseen toimintaan tulee tehdä kesäkuun loppuun mennessä maksamalla Sukuseura Marttusen tilille FI40 1007 3006 1033 32 perusosallistumismaksu sekä maksullisen toiminnan osallistumismaksu.
 • Ilmoittautuminen liikuntapäivään ilman maksullista toimintaa tulee tehdä heinäkuun loppuun mennessä maksamalla Sukuseura Marttusen tilille perusosallistumismaksu. (Ilman ilmoittautumista osallistuminen on myös mahdollista, jos aikataulu yllättäen antaakin siihen mahdollisuuden. Tällöin osallistumismaksu maksetaan paikan päällä.)

Ruokailun Saksalassa kukin osallistuja järjestää omin eväin piknik-tyyppisesti. Saksalassa ei ole myyntipistettä.

Sukuluettelo
Sukuhaarojen yhteyshenkilöille on jaettu sukuluettelo tarkistettavaksi. Sukuluettelon tarkistukset ja korjaukset toimitetaan kirjallisesti puheenjohtajalle osoitteeseen:Tiedepolku 4 C 14, 40720 Jyväskylä. Korjauksissa on otettava huomioon seuraava:

 • Mikäli puhuttelunimi on muu kuin ensimmäinen nimi, niin puhuttelunimi on alleviivattava
 • Syntymäpaikka ja nimet merkitään viranomaisen määrityksen mukaan siten kuin se on esimerkiksi passissa
 • Aviopuolisot mainitaan kaikki: ensimmäinen, toinen, jne.
 • Avopuoliso mainitaan (maininnalla avopuoliso), mikäli asianomainen sukuhaara niin haluaa
 • Naisten sukunimet mainitaan (esim. Lea Pulkkinen, os. Marttunen, ent. Pitkänen)
 • Syntymä, kuolema ja avioliiton solmiminen mainitaan päivän tarkkuudella, avioerosta mainitaan ainoastaan vuosi


Kotisivut
Arkisto- ja kotisivuryhmä on pitänyt kokouksen, josta Mika Marttunen kertoi seuraavaa:

 • Julkinen sivusto on kaikkien käytössä
 • Suojattujen sivujen käyttö edellyttää salasanan käyttöä. Siitä kuten muistakin kotisivujen  valmisteluun ja käyttöön liittyvistä asioista kerrotaan lähemmin jokaiselle jäsenelle lähetettävässä jäsenkirjeessä.

 
Sukuarkisto

 • Sähköistä arkistoa ryhdytään taltioimaan sukuseuran suojatuille sivuille.
 • Koko arkisto kootaan Tuula Hatakan haltuun.

Jäsenkirje
Sukuseuran jäsenille lähetetään jäsenkirje, jossa ovat ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi kolmivuotiskaudelta 2012-2014 on tiedote Marttusten liikuntapäivästä Saksalan seikkailukeskusessa 11.8.2012 annetaan kotisivuinfo

Tilintarkastus
Toiminnan ja tilien tarkastajat totesivat, että vuoden 2011 alijäämä oli 1093,97 euroa, mikä aiheutui sukutapaamisen (2011) kustannuksista. Tarkastajat esittivät sukuneuvostolle tili- ja vastuuvapautta.

Seuraava kokous
Sukuseuran seuraava kokous on 7.10.2012.

Hyvää kesää toivottaen
Lea Pulkkinen

10.4.2012 Puheenjohtajan terveiset

 

Sukuneuvoston kokous pidettiin tuttuun tapaan Pekka Marttusen toimitiloissa Lahdessa 22. tammikuuta 2012.  Seuraavia uusia asioita on luvassa:

Sukuluettelo

Matti Mertanen on laatinut uudenmuotoisen sukuluettelon REUNION-nimisellä ohjelmalla. Se tulee kevään kuluessa tarkistettavaksi sukuhaarojen yhteyshenkilöiden kautta. Yhteyshenkilöt ovat sukuneuvoston jäseniä tai varajäseniä Sinikka Ahoa lukuun ottamatta. Yhteyshenkilöt vastaavat korjausten ja täydennysten toimittamisesta Matti Mertaselle.

Kotisivut

Sukuseuran kotisivut tullaan jakamaan julkiseen ja suljettuun osaan. Julkinen osa on avoin kaikille internetin käyttäjille, mutta suljettuun osaan pääsee vain sukuseuran sivuston tunnussanojen kautta. Tunnussanat saa sukuhaaran yhteyshenkilöltä. Suljetuille sivuille voi viedä valokuvia suvun tapahtumista ja henkilökohtaista tietoa. Sukuneuvosto toivoo monien innostuvan sukua koskevan ajankohtaisen tiedon kokoamisesta ja jakamisesta suvun jäsenten kesken.

Sukuarkisto

Suvun arkistomateriaali muutetaan sähköiseen muotoon ja saatetaan kotisivujen kautta suvun jäsenten ulottuville. Sukuneuvosto on hyvin kiitollinen vanhojen valokuvien ja arkistomateriaalien löytämisestä. Näistä voi ilmoittaa sihteerille, minulle tai arkistonhoitoryhmän puheenjohtalalle Tuula Hatakalle.

Välivuosien ohjelmat

Sukuneuvosto pyrkii järjestämään tänä vuonna (2012) yhteisen urheilupäivän.

Ensi vuonna (2013) yhtiesen tekemisen päivä käytetään alustavan suunnitelman mukaan Päijänneristeilyyn.

Sukuseuran onnittelukortti

Salli Wahberg jatkaa yhteisen onnittelukortin suunnittelua.

Viiri

Päätettiin hankkia sukuneuvoston ja sukuseuran kokouksia juhlistamaan oma viiri.

Seuraava kokous

Sukuseuran seuraava kokous on 14.4.2012.

 

Keväisin terveisin

Lea Pulkkinen

 

19.12.2011 Puheenjohtajan terveiset

 

Kiitokset

 

On aika kiittää Sukuseura Marttunen ry:n hallituksen entisiä ja nykyisiä jäseniä, työryhmien jäseniä ja vapaaehtoisia avustajia työstä Sukuseuran hyväksi sekä kaikkia jäseniä osallistumisesta Sukuseuran toimintaan kuluneen vuoden aikana.

Tämän vuoden merkittävät asiat olivat:

 • Uusien sääntöjen voimaantulo
 • Sääntömääräisen sukukokouksen ja sukupäivien järjestäminen Villähteen Pyrylässä 13.8.2011

Uudet säännöt löytyvät kotisivuiltamme (http://sukuseuramarttunen.yhdistysavain.fi). Ne selkeyttävät jäsenyyteen ja toimintatapoihin liittyviä menettelytapoja.

Sukuneuvosto. Sukukokouksessa valittiin Sukuseuralle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen eli sukuneuvoston jäsenet. Jäsenet löytyvät kotisivuiltamme. Puheenjohtajat ja sihteeri ovat entiset eli minut valittiin uudelleen puheenjohtajaksi ja Mika Martttunen varapuheenjohtajaksi. Sukuneuvosto valitsi Anssi Hatakan edelleen sihteeriksi. Uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Olli Hämäläinen edellisen rahastonhoitajan, Sinikka Ahon, jäätyä pois hallitustyöskentelystä.  Sukuneuvostoon tuli poisjääneiden tilalle nuoria jäseniä: Juho Orpana ja Matias Pusa sekä varajäseneksi Aliresa Farshid. On hyvä, että hallitustyöskentelyssä on edustusta eri sukupolvista. Hallitus kokoontui 2.10.2011 Pekka Marttusen toimitiloissa, Lahdessa. Pekalle ja Raijalle kiitokset järjestelyistä. Sukuneuvoston seuraava kokous on 22.1.2012 samassa paikassa.

Sukupäivät. Saadun palautteen perusteella sukupäivät onnistuivat hyvin sään, tilojen ja ohjelman puolesta. Sukupäiville osallistui 84 aikuista, 12 nuorta iältään 13 - 24 vuotta, 17 lasta 4 - 12-vuotiaita ja joukko sitä nuorempia. Sukuseura tuki nuorten ja lasten osallistumista sukupäiville maksamalla nuorten osanottomaksusta 50 % ja lasten osanottomaksun kokonaan. Tämän takia sukupäivien tuotto jäi miinusmerkkiseksi ja katettavaksi sukuseuran jäsenmaksuilla. Kiitokset sukupäivien järjestelyryhmän puheenjohtajalle Miika Marttuselle.

Jäsenmaksu. Sukuseuran jäsenmaksu on sukukokouksen päätöksen mukaisesti edelleen 10 euroa vuodessa eli 30 euroa kolmivuotiskaudelta 2012 – 2014. Jäsenmaksun (30 euroa) voi maksaa 1.1.2012 jälkeen Sukuseura Marttunen ry:n tilille FI40 1007 3006 1033 32.

Toimintasuunnitelma. Sukuseuran toiminnan päätapahtuma, sääntömääräinen sukukokous ja sukupäivät, järjestetään seuraavan kerran kesällä 2014. Tämän lisäksi päätettiin järjestää alkukesästä 2013 sukuretki ja Sukuseuran golf-turnaus tai vastaava tilaisuus vuonna 2012.

Sukuarkisto. Sukuarkiston hoitamista varten kutsuttiin työryhmä, jonka puheenjohtajana on Tuula Hatakka ja jäseninä Maila Laine ja Matias Pusa. Sukuneuvosto toivoo, että jäsenet kaivaisivat esiin suvun valokuvia arkistoon skannaamista varten. Asiassa voi ottaa yhteyttä Matias Pusaan (matias.pusa@gmail.com).

Kotisivut. Kotisivutyöryhmä Mika Marttusen johdalla jatkaa toimintaansa. Tavoitteena on, että useammat henkilöt Tuuli Pitkäsen ja Mikan lisäksi voisivat viedä kotisivuille asioita. Sukuneuvosto on päättänyt ja sukukokous on sen hyväksytnyt, että emme pyri valmistamaan uutta sukukirjaa, ellei suvun piiristä nouse innostunutta sukututkijaa, joka on valmis ottamaan tämän tehtävän harrastuksekseen. Siihen asti sukua koskevaa aineistoa kartutetaan kotisivuille. Kukin sukuhaara voi viedä sinne haluamiaan tietoja ja kuvia. Sukuneuvosto toivoo, että sukuhaarojen keskuudessa puhuttaisiin tästä. IT-asioissa näppärät nuoremmat jäsenet voisivat luoda sukuhaarojensa kautta suvulle aivan uuden ilmeen. Mika Marttusen puoleen voi kääntyä näissä asioissa (varapuheenjohtaja.marttunen@nic.fi).

Uutisia. Sukuneuvoston piirissä on tapahtunut mukavia asioita. Mika Marttunen on väitellyt syksyn aikana tohtoriksi, Miika Marttunen on valittu Jyväskylän yliopistoon kasvatuspsykologian professoriksi ja Lea Pulkkinen on saanut Valtion tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon. – Jos teillä on mukavia uutisia tiedossanne, niin ilmoittakaa minulle (puheenjohtaja.marttunen@nic.fi). Listaan niitä seuraavaan uutiskirjeeseen.

Poisnukkuneita. Suru-uutinen tuli Aaro-sedän suvusta. Marjan aviomies Toivo Ravantti (synt. 31.12.1929) nukkui pois 19.10.2011. Otamme osaa suruun.

 

Toivotan teille kaikille

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

 

Lea Pulkkinen

Puheenjohtaja

 

 

13.6.2011 Puheenjohtajan tervehdys

 

Sukuneuvosto kokoontui 5.6.2011 Villähteellä nuorisoseurantalolla, jossa 13.8.2011 vietetään sukupäivää ja pidetään sukukokous. Sukuneuvosto oli jälleen koolla runsaslukuisesti, ja tiivistä kokousta kevennettiin laululla.

Nuorisoseurantalo, jonka löydätte osoitteesta http://www.pyryla.com/index.html, näytti viihtyisältä ja se tarjoaa hyvät puitteet sukutapahtumallemme. Päärakennuksen lisäksi käytettävissämme on kaksi pihalle pystytettävää telttaa. Toiseen järjestetään lasten puuhaa ja leikkiä, toinen palvelee ruokailun ja seurustelun aputilana. Kauniilla ja helteisellä säälläkin on varauduttava siihen, että tällaista Suomen kesä ei aina ole. Nuorisoseurantalon pihamaalla on pysäköintitilaa. Pekka Marttunen on luvannut huolehtia pysäköinnin organisoinnista.

Edellisessä tervehdyksessäni selostin päivien kulkua yleispiirteisesti.  Sukupäivä alkaa Heinolan pitäjänkirkon hautausmaalla (sateen sattuessa kirkossa) klo 9.30 muistohetkellä. Kello 10.30 alkaa ilmoittautuminen Pyrylässä ja kello 11-12 on sukukokous, johon voivat osallistua kaikki suvun jäsenet mutta jossa ääni- ja puheoikeus on Sukuseura Marttunen r.y:n jäsenillä. Vaihtoehtoista toimintaa on teltoissa. Sen jälkeen ohjelma jatkuu seuraavasti:


12-14 Lounas seisovasta pöydästä monine herkkuineen. Alkupaloina on kala- ja salaattivaihtoehtoja, pääruokana palapaistia, lihapullia, makaronilaatikkoa ja perunoita ja jälkiruokana kakkukahvit. Lounaan yhteydessä on tilaisuus seurustella, pyöritellä onnenpyörää,  ostella arpoja, piirrellä ja pelata pelejä.  


14-17:30  Päiväjuhla, jossa yhteislaulun ja tervehdyssanojen jälkeen Mika Marttunen puhuu ja näytää kuvia aiheesta: Kala-aitta vai levähaitta, järviemme tila numeroina ja kuvina.

Armi Pusa kertoo suvun viime aikaisista tapahtumista ja Terhi Orpana laulattaa lapsia ja aikuisia niin, että oppisimme tuntemaan toistemme lauluja.

Väliajalla nautimme virvokkeita ja Matti Mertanen ottaa koko joukosta yhteiskuvan.

Väliajan jälkeen Silva Hatakka järjestää lasten yhteislauluesityksen ja Juho Orpana serkkujensa kanssa organisoi lasten ja nuorten ohjelmaa. Salli ja Kaija Parikka valmistelevat esityksen Kesäpäivä Vanhalla Tuusjärvellä, Tuuli Pitkäsen lapset esittävät musiikkiohjelmaa ja Tuula Hatakka juttelee Marttusten sanonnoista. Arpajaiset järjestetään ennen loppulaulua. Päiväjuhlan juontaa Armi Pusa. Ohjelman alussa, lomassa ja lopussa laulettavia yhteislauluja säestää Matti Mertanen

17:30 Läksiäisiksi juomme vielä lähtökahvit suolapalan kanssa.

Sukupäivien aikana on myynnissä Armi Pusan uudistama ja täydentämä sukuluettelo sekä noin 20 kpl Sukuseura Marttunen ry:n 1996 laatimaa sukukirjaa, josta on otettu näköispainos keväällä 2010.

ILMOITTAUTUMINEN

Sihteeri, Annsi Hatakka, on lähettänyt kaikille niille sukuseuran jäsenille, joiden osoitteista meillä on tietoa,  kutsun sukupäiville.  Sukupäiville ilmoittaudutaan maksamalla osanottomaksu 30.6.2011 mennessä. Ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta voidaan varata pitopalvelulta tarjottavat. Kutsukirjeessä selostetaan ilmoittautumismenettely,  jonka toistan vielä tässä:

Osallistumismaksut, jotka kattavat Päijät-Hämeen Pitomestareiden järjestämän tarjoilun, tilavuokran ja äänentoisto- ym. järjestelyt ovat seuraavat:

·         30 €/henkilö: 25 vuotta täyttäneet

·         15 €/henkilö:13 – 24-vuotiaat  

·         0  €/henkilö: alle 13 vuotiaat

Sukuseura sponsoroi 4 – 25-vuotiaiden osallistumista. Heidät tulee kuitenkin ilmoittautumisen yhteydessä mainita ruokatilauksen ja pitopalvelulle maksamisen takia. Alle 4-vuotiaita ei tarvitse ilmoittaa, koska pitopalvelu ei peri heistä maksua.

Ilmoittautuminen suoritetaan maksamalla osallistumismaksu 30.6.2011 mennessä Sukuseura Marttunen ry:n tilille: Nordea FI40 1007 3006 1033 32.

Viestikenttään merkitään osallistuvan perhekunnan nimet seuraavan esimerkin valottamalla tavalla: 

Pekka ja Tiina Marttusen koko perhe osallistuu sukupäiville. Heillä on 15-vuotias Jesse, 13-vuotias Anni, 10-vuotias Niina, 4-vuotias Maija ja 2-vuotias Juho. Perhe maksaa yhteensä 90 €.

Viestikenttään merkitään:

o   60/Pekka ja Tiina Marttunen, 30/Jesse ja Anni, 0/Niina ja Maija

Erikoisruokavaliosta pyydämme ilmoittamaan erikseen sihteerille.

 

Siinä tapauksessa, että joku joutuu peruuttamaan aiotun osallistumisen sukupäiville ilmoittamalla siitä Anssille (sihteeri.marttunen@nic.fi)  10.8. mennessä, niin osallistumismaksu palautetaan.

Jos et ole vielä maksanut kuluvan kolmivuotiskauden jäsenmaksua, niin voit tehdä sen vielä maksamalla 30 euroa Sukuseura Marttunen ry:n tilille: Nordea FI40 1007 3006 1033 32.

 

Tule mukaan tapaamaan sukulaisia ja tutustuta lapsesi sukulaisiin. Näillä yhteyksillä on paljon merkitystä elämässä. Kaikki eivät saa kokea suuren suvun yhteisöllisyyttä.

 

Tapaamisiin Pyrylässä 13.8.2011

 

Lea Pulkkinen, pj

 

 

5.5.2011 Puheenjohtajan tervehdys

Sukuneuvoston kokous pidettiin Lahdessa 17.4.2011

Aloitimme sukuneuvoston kokouksen hiljaisella hetkellä ja laululla yhden sukuhaaramme kantaäidin, Alli Hämäläisen, poistuttua keskuudestamme. Samalla muistimme myötätunnolla hänen lapsenlapsenlapsensa poismenoa.

Kokouksemme pääaiheena oli edelleenkin tulevana kesänä 13.8.2011 järjestettävä sukukokous ja sukupäivä Pyrylässä.  Toiveena on, että mahdollisimman monet sukuun kuuluvat osallistuvat sukupäivään. Lämpimästi tervetuloa!

Päivän ohjelmarunko löytyy kotisivuiltamme. Ohjelma alkaa sillä, että muistamme poismenneitä omaisiamme ja kokoonnumme sen jälkeen esivanhempiemme Julia ja Hjalmar Marttusen haudalle Heinolan pitäjänkirkolle klo 9.30. Sen jälkeen matkaamme Pyrylään. Ennen yhteistä lounasta klo 11-12 on kerran kolmessa vuodessa järjestettävä varsinainen sukukokous. Siihen voivat osallistua kaikki sukumme jäsenet, mutta puhe- ja äänioikeus on niillä, jotka ovat Sukuseura Marttunen ry:n jäseniä (jäsenyyden edellytys on jäsenmaksun maksaminen tai jäsenmaksusta vapautus sukuneuvoston päätöksellä).  Kokouksen aikana on tapaamis- ja toimintamahdollisuus Pyrylän pihassa olevassa teltassa niille, jotka eivät osallistu sukukokoukseen.

Yhteisen lounaan jälkeen alkaa päiväjuhla, jossa kuulemme Mika Marttusen esitelmän. Hän on ympäristötutkijana perillä järviemme tilasta ja kertoo niistä meille kuvin ja sanoin. Kuulemme juhlassa myös muisteloita suvun tapahtumista sekä lasten ja nuorten ohjelmaa. Tietenkin me myös laulamme yhdessä paljon. Sehän meitä suvun jäseniä on aina yhdistänyt. Juhlan ohjelma tarkentuu seuraavassa sukuneuvoston kokouksessa 5.6.2011. Miika Marttunen on ohjelmaryhmän puheenjohtaja.

Sihteeri Anssi Hatakka lähettää toukokuussa sukuseuran jäsenille ja samalla suvun yhteyshenkilöille kirjeen, jossa pyydetään ilmoittautumaan sukupäivän tapahtumiin. Pyydän, että levitätte tietoa asiasta niille, jotka eivät saa kirjallista kutsua. Meillä on osoitetiedot vain sukuseuran jäsenistä, mutta kaikki sukuun kuuluvat ovat tervetulleita.

Ilmoittautuminen ja osanottomaksun maksaminen on edellytys osallistumiselle, koska tilaamme pitopalveluyrittäjältä tarjoilun. Se on tehtävä etukäteen, joten meidän on tiedettävä, ketkä pääsevät osallistumaan sukupäivään.

Armi Pusa laatii sukupäivään mennessä sukuluettelon. Sen päivittämisessä hän tarvitsee apua, jotta tiedot olisivat oikein ja ajantasaiset. Sukuhaaran yhteyshenkilö järjestää tietojen kokoamisen omasta sukuhaarastaan.

Maila Laine on ottanut tehtäväkseen suvun arkistonhoitajan tehtävät. Jos teillä on jotakin sellaista aineistoa, jota ajattelette arkistoitavaksi, niin ottakaa Mailaan yhteyttä.

Kotisivutyöryhmä Mika Marttusen puheenjohdolla on urakoinut kovasti ja tuloksellisesti. On hienoa, että voimme kotisivujen avulla olla yhteydessä suvun jäseniin ja tallentaa  niille sukumme tapahtumia. Kiitokset tälle työryhmälle ja varsinkin Tuuli Pitkäselle tehdystä työstä!

 

Kevätaurinkoisin terveisin

 

Lea Pulkkinen

sähköposti: puheenjohtaja.marttunen@nic.fi

25.1.2011 puheenjohtajan tervehdys

 
Sukuneuvoston kokous pidettiin Lahdessa 9.1.2011
 
Kokouksen pääaiheena oli ensi kesänä, lauantaina 13.8.2011, järjestettävä sukupäivä Lahden lähettyvillä Pyrylässä. Ohjelmaryhmän puheenjohtajana on Miika Marttunen ja jäseninä Anssi Hatakka, Marja-Leena Mertanen, Juho Orpana ja Armi Pusa. Päivän vahvistettu ohjelmarunko on nähtävissä kotisivuilta otsikosta sukupäivä 2011. Samassa yhteydessä mainitaan vahvistetut osanottomaksut.
Tarjoilun järjestäjäksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Päijät-Hämeen Pitomestarit Heinolasta. Sama taho vastasi tarjoilusta myös edellisillä sukupäivillä Merjeslammilla kolme vuotta sitten.
Sukuneuvosto päätti, että lasten ja nuorten osallistumista sukupäivään tuetaan siten, että alle 13-vuotiaiden lasten osanotosta ei peritä lainkaan maksua ja alle 25-vuotiaiden nuorten osallistumisesta peritään 50 %. Sukuneuvosto päätti myös, että kootuista jäsenmaksuista maksetaan kokouspaikan vuokra ja että korotettua osallistumismaksua ei peritä niiltä aikuisilta, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. Sukuneuvosto tietenkin toivoo, että mahdollisimman monet suvun jäsenet maksaisivat kolmivuotiskauden jäsenmaksun (30 euroa). Sukuseuralla ei ole muita tuloja kuin jäsenmaksut. Jäsenmaksujen maksamista ja jäsenrekisteriin liittyviä asioita olen selostanut jäsenkirjeessä 14.12.2010.
Sukuseuran viirejä eli standaareja on lahjoitettu suvun jäsenille heidän täyttäessään 50 vuotta. Tämä käytäntö on päätetty rajata Julia ja Hjalmar Marttusesta lähtien kolmanteen sukupolveen. Sitä nuoremmille annettavista standaareista vastuu jää kullekin sukuhaaralle. Standaarin voi tilata sukuseuran taloudenhoitajalta, Sinikka Aholta. Standaarin hinta on 50 euroa ja postituskulut.
Ennen seuraavaa sukukokousta ja sukupäivää kootaan jälleen sääntöjen määrämä sukuluettelo. Siitä vastaa Armi Pusa. Toivon, että yhteistuumin avustamme Armia tässä tehtävässä, kun hän ottaa sukuhaarojen edustajiin yhteyttä päivityspyynnöillä.
Sukuneuvoston seuraava kokous pidetään 17.4.2011. Ottakaa yhteyttä, jos teillä on toivomuksia sukuneuvoston käsittelyyn tulevista asioista.
 
Hyvää talven jatkoa toivoen
Lea Pulkkinen